logo Teacher's Corner

Conversation Cards

Przed tobą darmowe karty konwersacyjne Teacher’s Corner.

Aby pobrać PDF, kliknij na obrazek, który widzisz obok.

Wydrukuj karty na sztywnym papierze lub zalaminuj i używaj wielokrotnie podczas swoich zajęć.

Rozetnij wzdłuż przerywanej linii.

Umieść w misce, słoiku, pudełku, kapeluszu lub po prostu na stole.

Poproś uczniów aby kolejno losowali pytania i na nie odpowiadali.

Mamy nadzieję, że dzięki naszym kartom na Twoich lekcjach wywiążą się pasjonujące dyskusje.

Znajdź karty idealne na Twoje zajęcia: