logo Teacher's Corner
logo Teacher's Corner

Conversation Cards

Przed tobą darmowe karty konwersacyjne Teacher’s Corner.

Aby pobrać PDF, kliknij na obrazek, który widzisz obok.

Wydrukuj karty na sztywnym papierze lub zalaminuj i używaj wielokrotnie podczas swoich zajęć.

Rozetnij wzdłuż przerywanej linii.

Umieść w misce, słoiku, pudełku, kapeluszu lub po prostu na stole.

Poproś uczniów aby kolejno losowali pytania i na nie odpowiadali.

Mamy nadzieję, że dzięki naszym kartom na Twoich lekcjach wywiążą się pasjonujące dyskusje.

Znajdź karty idealne na Twoje zajęcia: