logo Teacher's Corner

Conversation Cards – Hot Button

Przed tobą darmowe karty konwersacyjne Teacher’s Corner.
Aby pobrać PDF, kliknij na obrazek, który widzisz obok.
Wydrukuj karty na sztywnym papierze lub zalaminuj i używaj wielokrotnie podczas swoich zajęć.
Rozetnij wzdłuż przerywanej linii.
Umieść w misce, słoiku, pudełku, kapeluszu lub po prostu na stole.
Poproś uczniów aby kolejno losowali pytania i na nie odpowiadali.
Mamy nadzieję, że dzięki naszym kartom na Twoich lekcjach wywiążą się pasjonujące dyskusje.

Wykorzystaj Conversation Cards na zajęciach online!